Organizator:

Kongres Budownictwa Polskiego podczas Targów Intermasz

Podziel się

Uprzejmie informujemy, że termin Kongresu Budownictwa Polskiego, zaplanowany pierwotnie na 29-30.01.2024 oraz Konwencji Budownictwo Polska - Ukraina (31.01.2024) zostaje przesunięty.

Kongres Budownictwa Polskiego to dwudniowe spotkanie przedstawicieli sektora budownictwa i branż towarzyszących, obejmujące cykl wykładów, paneli i obrad z udziałem liderów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów oraz przedstawicieli sektora finansów, ubezpieczeń i administracji państwowej i samorządowej.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty, prowadzone będą rozmowy o segmentach najistotniejszych dla polskiej gospodarki – budownictwie drogowym, kubaturowym, kolei, hydrotechnice, energetyce i ochronie środowiska.

Proces przygotowania Kongresu przebiega w oparciu o prace pięciu Komitetów Tematycznych, na czele których stanęli wybitni eksperci, naukowcy, praktycy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem inspirują uczestników do pogłębionych analiz i realnych rekomendacji.

Poza plenarnymi sesjami tematycznymi odbędą się spotkania w formie okrągłych stołów, poświęcone kluczowym problemom branży budowlanej: polityce klimatycznej UE i Polski oraz transformacji energetycznej, roli kobiet w budownictwie, ochronie polskiego rynku budowlanego w kontekście certyfikacji wykonawców, waloryzacji aż wreszcie sytuacji na rynku pracy z rekomendacją strategii poprawy wizerunku sektora budownictwa.

II edycja KBP odbędzie się w dniach 29-30 stycznia 2024 r. w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

STRONA KONGRESU