Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

1  MASZYNY I SPRZĘT POMOCNICZY NA PLACU BUDOWY

1.1 Specjalistyczne pojazdy budowlane

1.2 Maszyny budowlane     

1.2.1. Koparki                  

1.2.2. Koparko-ładowarki                                                                         

1.2.3. Ładowarki                                                                                     

1.2.4. Zgarniarki                                                                                       

1.2.5. Spycharki i równiarki                                                                       

1.2.6. Systemy i urządzenia wiertnicze                                                        

1.2.7. Kafary i narzędzia wyciągające                                                       

1.2.8. Zamocowania do maszyn                                                              

1.2.9. Sprężarki                               

1.2.10. Walce                                                

1.2.11. Płyty wibracyjne                          

1.2.12. Ubijaki                                                                 

1.2.13. Stabilizatory gruntu                                                   

1.2.14. Specjalne maszyny do budowy, utrzymania i naprawy dróg      

1.2.15. Inne                                                                                                     

1.3 Dźwigi i urządzenia transportowe                                      

1.4 Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej, transportu i przesyłania betonu i zapraw; zagęszczanie betonu           

1.5 Wyposażenie placu budowy                                                    

1.5.1. Kontenery                                                                                       

1.5.2. Kontenery sanitarne                                                                          

1.5.3. Przenośne toalety                                                                                     

1.5.4. Urządzenia osuszające                                                                  

1.5.5. Rozdzielnie prądowe                                                                       

1.5.6. Systemy alarmowe i zabezpieczające na placu budowy                     

1.5.7. Pojemniki do betonu i zaprawy                                                       

1.5.8. Szyny do załadunku                                                                     

1.5.9. Oświetlenie placu budowy                                                             

1.5.10. Ogrodzenie placu budowy                                                            

1.5.11. Zsypy na odpady budowlane                                                                    

1.5.12. Inne                                                                                                       

1.6 Transport  Budowlany                                                        

1.6.1. Wciągarki, windy, żurawie i platformy transportowe                                   

1.6.2. Wózki widłowe                                                                                

1.6.3. Inne                                                                                

1.7 Specjalistyczne samochody i pojazdy budowlane       

                 

2  MASZYNY I URZĄDZENIA DO POZYSKIWANIA  I PRZETWARZANIA SUROWCÓW, GÓRNICTWO                                           

3  MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH                                              

4  AKCESORIA, CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN, NARZĘDZI I SPRZĘTU BUDOWLANEGO                                                 

5  USŁUGI BUDOWLANE, KOMUNIKACJA I NAWIGACJA 

6  IFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, MIEJSKA 

7  MATERIAŁY I SUROWCE DLA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO 

8  TECHNOLOGIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION